Regulamin zakupów w sklepie internetowym ALM Service Łukasz Góra:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

    Właścicielem sklepu jest ALM Service Łukasz Góra z siedzibą w Tychach 43-100 przy ul. Filaretów 28/27, NIP 6462587600, zwany dalej „ALM Service”, „Sprzedającym” lub „Sklepem Internetowym”.
     
    Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną (zdolność do czynności prawnych), a także każda osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, zwaną dalej "Klientem" lub „Kupującym".
     
    Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest założenie konta w Sklepie Internetowym lub poprawne wypełnienie formularza zamówienia.
     
    Zamówienia poprzez stronę internetową sklep.almservice.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok (wyłączając sytuacje, w których serwis jest niedostępny z przyczyn od nas niezależnych).
     
    Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym, jednocześnie w celu prawidłowego wykonania umowy wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych oraz otrzymywanie wiadomości związanych z realizacją zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej od Sklepu Internetowego.
     
    Otrzymywanie przez Kupującego od Sklepu Internetowego innych wiadomości marketingowych, niezwiązanych bezpośrednio z realizacją złożonego w Sklepie Internetowym zamówienia, uzależnione jest od wyrażenia przez Kupującego stosownej zgody w trakcie zakładania konta na sklep.almservice.pl              Wiadomości będą wysyłane pocztą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail. Kupujący może w każdej chwili zmienić swoją decyzję w sprawie otrzymywania ww. wiadomości.

 

II. ZASADY ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Składanie zamówienia:

    Aby złożyć zamówienie należy zarejestrować się w sklepie internetowym lub wypełnić formularz zamówienia bez rejestracji.
    Dostęp do konta zarejestrowanego w sklepie internetowym chroni login oraz hasło wskazane przez kupującego.
    Zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do przeglądania swoich poprzednich zamówień, wyświetlania zamawianych wcześniej produktów oraz używania opcji „przywróć koszyk”, która pozwala powielić poprzednie zamówienie.
     
    Podanie w formularzu rejestracyjnym danych osobowych oznacza, że Kupujący potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.
    Klient ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich modyfikacji.
     
    W przypadku, braku lub niedostatecznej ilości produktu na magazynie, Klient zostanie poinformowany telefonicznie o możliwości wymiany produktu na inny lub częściowej realizacji zamówienia.
     
    Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu faktur VAT oraz korekt w formie elektronicznej, na podany w zamówieniu adres e-mail.
     
    Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, jeżeli nie ma technicznej możliwości realizacji lub gdy będzie to związane z koniecznością reorganizacji pracy Sklepu Internetowego, a także, gdy wysłanie towaru w proponowanym terminie wymagać będzie dodatkowych ustaleń. W takim przypadku, Sklep Internetowy podejmie próbę ustalenia najkorzystniejszego sposobu i terminu realizacji zamówienia.

2. Formy płatności

 • Przelew tradycyjny:

Dane do płatności:

ALM Service Łukasz Góra
Nr rachunku: 06 1050 1214 1000 0091 3596 9153
W tytule proszę podać numer zamówienia.
Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.

 • System płatności internetowych PayU
 • Płatność przy odbiorze ( za pobraniem )

3. Dostawa towaru

 • Odbiór osobisty - 0,00 zł brutto
 • Dostawa transportem własnym ALM Service – 10,00 zł brutto
 • Przesyłka kurierska, krajowa płatność z góry – 20,00 zł brutto
 • Przesyłka kurierska, krajowa pobraniowa – 25,00 zł brutto
 • Przesyłka do paczkomatu – 14,99 zł brutto


Wartości opłat za wysyłkę wyliczane są automatycznie, w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy dostawy oraz sposobu płatności.

 • Odbiór osobisty - 0,00 zł brutto
 • Dostawa transportem własnym ALM Service – 10,00 zł brutto
 • Przesyłka kurierska, krajowa płatność z góry – 20,00 zł brutto
 • Przesyłka kurierska, krajowa pobraniowa – 25,00 zł brutto

Koszty przesyłki obejmują koszt transportu jednej paczki o wadze do 31 kg. Jeżeli z uwagi na właściwości produktów, ich wagę lub mnogość nie jest możliwym zapakowanie ich do jednej paczki, wówczas przesyłka składa się z większej liczby paczek, co powoduje podwyższenie kosztów przesyłki odpowiednio do ilości paczek. O konieczności dopłaty klient zostanie poinformowany telefonicznie.

 • Paczka o niestandardowych wymiarach – cena ustalana indywidualnie.
 • Darmowa dostawa na terenie Polski obowiązuje przy zamówieniu powyżej kwoty 400 zł brutto
 • Darmowa dostawa transportem własnym ALM Service w wymienionych miastach obowiązuje przy zamówieniu powyżej kwoty 150 zł brutto
 • Do przesyłki dołączony zostanie dokument sprzedaży - Faktura VAT

    Darmowa dostawa na terenie Polski obowiązuje przy zamówieniu powyżej kwoty 400 zł brutto
    Darmowa dostawa transportem własnym ALM Service w wymienionych miastach obowiązuje przy zamówieniu powyżej kwoty 150 zł brutto
     
    Do przesyłki dołączony zostanie dokument sprzedaży - Faktura VAT
     
    W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. W przypadku braku lub niezgodności otrzymanego towaru z fakturą należy spisać protokół oraz skontaktować się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia niezgodności.

    Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki już po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji" na usługę transportu.

    5. Prawo do odstąpienia od umowy

    Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni od otrzymania towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

    W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostawy ), w terminie do 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu. Zwrot płatności będzie wykonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że ustalono inaczej. Klient ponosi koszty odesłania do towaru, z którego rezygnuje.

    6. Gwarancja i rękojmia

    Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i jeżeli wyraźnie to zaznaczono, objęte są gwarancją producenta.
    Wybór sposobu usunięcia wady, w przypadku korzystania z roszczeń z tytułu gwarancji, następuje zgodnie z warunkami gwarancji.

    Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi.

    Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, (jeżeli na dany towar gwarancja została udzielona), Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru.
    Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., pozycja 121 z późniejszymi zmianami).

    7. Zwroty i reklamacje

    Zwrotowi podlegają wyłącznie nieużywane towary w nienaruszonych opakowaniach.
    Po otrzymaniu zwrotu towaru, Sprzedający wystawia fakturę korygującą.
    Zwrot zapłaty za oddane towary następuje w terminie do 14 dni od momentu, w którym Sprzedający otrzyma zwrócony towar oraz dane do wpłaty od Kupującego.
     
    Reklamacji podlegają towary posiadające wadę fabryczną powstałą na etapie produkcji lub produkty niespełniające warunków deklarowanych przez producenta. Aby rozpatrzyć reklamację Sprzedający musi skontaktować się z producentem wadliwego towaru i to od producenta zależy ostateczna decyzja w sprawie rozpatrzenia reklamacji.

Reklamację można zgłosić wysyłając maila na adres: biuro@almservice.pl i podając poniższe dane:

 • Dane Kupującego i Sprzedającego
 • Przedmiot reklamacji i jego ilość
 • Powód reklamacji
 • Nr zamówienia i numer dokumentu sprzedażowego
 • Data zamówienia

Sprzedający zobowiązuje się do pośrednictwa w procesie reklamacji i bieżącego informowania Kupującego o jego wynikach.

Na rozpatrzenie reklamacji Sprzedający ma 14 dni

III. PRAWA I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

 1. Kupujący ma prawo do dokonywania zakupów spośród całego asortymentu sklepu internetowego.
 2. Kupujący odpowiada za poufność swoich danych dostępowych do interfejsu aplikacji.
 3. Kupujący ma prawo do zmiany swoich danych dostępowych.
 4. Kupujący ma prawo do telefonicznej bądź mailowej konsultacji z pracownikami firmy ALM Service na temat oferowanego asortymentu w godzinach otwarcia firmy.
 5. Kupujący ma obowiązek wskazać przy zamówieniu dogodny sposób płatności

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO

 1. Sprzedający dołoży wszelkich starań do prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego towaru w terminie do 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia (w przypadku wysyłki za pobraniem) lub w terminie do 5 dni roboczych od momentu otrzymania zapłaty za zamówienie (przelew zwykły). Wyjątek stanowią komplikacje niewynikające z winy Sprzedającego.
 3. W przypadku braku zamówionego towaru na magazynie, Sprzedający skontaktuje się telefonicznie lub mailowo z Kupującym i poinformuje o ewentualnym okresie oczekiwania bądź wskaże możliwy zamiennik lub anuluje zamówienie.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że ALM Service Łukasz Góra z siedzibą w Tychach 43-100 przy ul. Filaretów 28/27, NIP 6462587600 (dalej: Firma) przetwarza dane na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  Dane te mają charakter danych osobowych.

W świetle powyższego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO informujmy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest ALM Service Łukasz Góra z siedzibą w Tychach 43-100 przy ul. Filaretów 28/27, NIP 6462587600

2) Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, którą zawarliśmy lub planujemy zawrzeć. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

3) Odbiorcami danych osobowych będą:

 • nasi pracownicy upoważnieni przez Firmę;
 • firmy z którymi zawarliśmy umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, które wspierają nas w świadczeniu usług;
 • inni odbiorcy tacy jak: ubezpieczyciele, kurierzy, banki;


4) Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

5) Dane będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody jeśli przetwarzanie odbywało się na jej podstawie  ( art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a).

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych osobowych naruszy przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym zwarcia z nami umowy handlowej;

VI. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZAKAZ UMIESZCZANIA TREŚCI BEZPRAWNYCH, REKLAMACJE NA DZIAŁALNOŚĆ SKLEPU INTERNETOWEGO

ALM Service udostępnia Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tekst jedn. Dz.U. 2016r. poz. 1030):

    Udostępnianie zawartości Sklepu Internetowego.
    Zawieranie ze Sklepem Internetowym umów sprzedaży towarów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Celem skorzystania z powyższych usług, Kupujący powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.

Kupujący zobowiązuje się do:

    Nieumieszczania w ramach Sklepu Internetowego treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym – w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sklep Internetowy urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Kupującego, Sklep Internetowy może uniemożliwić dostęp do tych treści,
    Niekorzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
    Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
    Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz ALM Service

    W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu Internetowego, Kupujący ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną na adres: biuro@almservice.pl  Kupujący zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania przez Sklep Internetowy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklepowi Internetowemu przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:

Kupujący zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji, – na co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie.

Kupujący zostaną poproszeni o akceptację zmian Regulaminu przy najbliższym logowaniu.

Brak akceptacji zmian Regulaminu  będzie skutkował natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych.

Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących i pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia, które zostaną zrealizowane na zasadach, na których zostały zawarte.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do towarów zakupionych w Sklepie Internetowym począwszy od dnia 01.01.2021 r., a jego obecna wersja obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.

 

Z poważaniem
Administracja sklepu